Den gamle minneboken

Vi må tenke på alle muligheter for utfyllende opplysninger. Ta kontakt med familien, rundt i hjemmene henger det ofte slektsbilder.