Det er barna det går utover

Barneklinikken i Bergen slit med plassmangel og underbemanning, og den økonomiske situasjonen er strammare enn nokonsinne.