- Blir et slag i luften

Sorenskriver Erik Elstad ved Bergen tingrett er langt på vei enig i advokatene Austgulen og Aurstads argumenter.