Sykehjem kan bli nedlagt

Bergen Røde Kors Sykehjem kan i verste fall bli nedlagt dersom sykehjemmet må avvikle 34 plasser til sommeren.