- På grensen til lureri

Småbruker Hans Golten i Skogsvåg på Sund mener kommunestyret driver rent lureri når de foreslår å omgjøre deler av strandlinjen til tettbygd strøk.