• TILBAKE: Bestanden av makrellstørje, eller blåfinnet tunfisk som den også er kjent som, har økt kraftig de siste årene. Mye på grunn av en streng forvaltning. - Dette er svært gode nyheter, sier Leif Nøttestad, forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, om den store fangsten MS «Hillersøy» gjorde natt til fredag. FOTO: WWF International

- Mange trodde den var borte for alltid

Havforsker jubler for kjempefangst av makrellstørje. – Bestanden har økt kraftig de siste årene, sier han.