Justisdepartementet skal vurdere om Politidirektoratet er inhabil i varslingssaken

Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere om Politidirektoratet kan behandle varselet fra politimannen i Bergen.

POLITIDIREKTORATET: Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere om Politidirektoratet ved politidirektøren er inhabil i varslersaken fra Bergen. Bøe, Torstein / NTB scanpix

Birthe Eriksen er advokat for politimannen i Bergen som varslet om mulige lovbrudd ved Vest politidistrikt. Spesialenheten etterforsker nå politidistriktet.

Der er det gitt flere konkrete eksempler på at politispanere i Bergen vet om store selgere av narkotika, men at spanerne får beskjed om ikke å aksjonere mot dem. Årsak: Politiet har ikke ressurser til å etterforske nye krevende saker. Dermed får de narkokriminelle drive butikken sin i fred, ifølge varselet.

Les også

Spesialenheten Øst skal etterforske bergenspolitiet

I forrige uke sendte Eriksen et brev til Politidirektoratet (POD) og ba om en vurdering av om direktoratet var egnet til å behandle varselet. Bakgrunnen skal være at hun mener POD er inhabile ettersom innhold i varselet har blitt kommentert derfra.

«Advokaten til varsleren har i et brev i forrige uke bedt om en vurdering av om Politidirektoratet ved Humlegård er inhabil til å handtere varselet. Vi har valgt å sende spørsmålet til vurdering i lovavdelingen i Justisdepartementet», skriver POD i en e-post til BT mandag ettermiddag.

Les også

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

– Vi har stilt spørsmål ved habiliteten til POD på en rekke grunnlag. Vi er fornøyd med at lovavdelingen skal vurdere habiliteten, sier Birthe Eriksen til BT.

Eriksen uttalte i et intervju med BT søndag at hun ikke hadde tillit til at varselet ble behandlet på habilt og forsvarlig vis i POD.

Mens lovavdelingen i departementet nå skal vurdere PODs habilitet, granskes Vest politidistrikt for om politiet har brutt loven, slik varsleren mener er tilfelle.