Narkobehandling ga null lovbrudd

Syv av ti kriminelle som må i fengsel for narkotialovbrudd får tilbakefall. Et alternativ til fengsel har gitt oppiktsvekkende resultater i Bergen.