- Kastet folk rundt

Da utestedet skulle stenge, slo gjesten seg vrang og kastet forbipasserende i bakken.