Inneklimaet sliter på fire av ti ansatte

Varmt og støvfullt. Det er arbeidsdagen for mange på Ny Krohnborg skole. En arbeidsdag som påfører nesten halvparten av de ansatte helseplager.

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over 12 år gammel

– Tallene er altfor høye. Det er urovekkende. Luften her er ikke god nok, sier rektor på Ny Krohnborg skole, Atle Fasteland.

– Mange får allergiske plager. Det fører ofte til at man blir fort trøtt. Selv må jeg ha meg en god middagslur etter jobb, sier inspektør Per Dagfinn Larsen, som forteller at mange av elevene bruker allergimedisiner når de er på skolen,

– Veggene suger vann fordi det ikke er malt her siden tidlig 80-tallet. Det lekker fra taket og ofte er det dammer med vann i skolegangene, sier Larsen.

Svært sterke symptomer

Nå foreligger to rapporter om situasjonen på skolen. I desember gjennomførte Arbeidsmiljøavdelingen i Bergen kommune en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til inneklimaet på Ny Krohnborg skole. Cytox AS har gjennomført luft— og soppmålinger.

Rapportene er ikke oppløftende lesing.

  • Fire av ti opplyser at de har fra moderate til svært sterke symptomer på luftveiene som de mener skyldes skolens inneklima.
  • 15 prosent oppgir moderate til sterke symptomer på andre forhold enn luftveisplager. Særlig gjelder dette unormal trøtthet og forekomst av hodepine.
  • I fire av rommene var muggsoppsporverdiene fra høye til svært høye.
    Støv, fukt og varme

Inspektør Larsen er ikke overrasket.

– Jeg får tette slimhinner og tung pust og må ta allergimedisiner når jeg er i jobb. I ferier er det ikke nødvendig, sier han og forteller om tidvis stort fravær blant de ansatte.

– Jeg tror nok at inneklimaet har innvirkning på dette.

Ved befaring på skolen konstaterte Arbeidsmiljøavdelingen at «det som kjennetegnet klasserommene var en altfor høy romtemperatur og mye støv på flater over skulderhøyde».

Det er ikke til å spøke med. Støv og høy temperatur binder opp fuktigheten i luften og bidrar ifølge rapporten til den type inneklimaplager som de ansatte på skolen rapporterer om.

Ny Krohnborg skole står foran en omfattende rehabilitering og står høyt på prioriteringslisten i skolebruksplanen som ble vedtatt i bystyret like før jul 2006. Ifølge den planen skal samtlige av byens skoler ha godkjent inneklima innen 2010.

– Det er sagt at arbeidet med renoveringen starter om et år. Men vi er fremdeles usikre på når og hvordan, sier Per Dagfinn Larsen

– Holder pusten

– Vi gjør ulike tiltak for å forbedre inneklimaet, som å sjokklufte med visse mellomrom og å tilpasse antall elever i klasserommene, sier inspektøren.

– Men nå føler vi at problemet er kommet så langt at vi bare må holde pusten frem til renoveringen.

Frem til skolen får sin sårt etterlengtede ansiktsløftning og indremedisinske behandling, er det likevel ikke mulig å bedre forholdene ved skolen med drastiske grep. Rådene fra både Cytox AS og kommunens arbeidsmiljøavdeling er av det håndgripelige slaget. Nemlig rydding, støvtørk og lavere temperaturer.

Publisert

TUNG LUFT: - Vi er anbefalt å gjøre tre tiltak. Det er å rydde og tørke støv og å regulere temperaturen. Dette er ingen løsning over tid, sier rektor på Ny Krohnborg skole, Atle Fasteland. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN