Inneklimaet sliter på fire av ti ansatte

Varmt og støvfullt. Det er arbeidsdagen for mange på Ny Krohnborg skole. En arbeidsdag som påfører nesten halvparten av de ansatte helseplager.