Vil ha varmekablar over fjellet

Arkitekt Anders Vikøren føreslår varmekablar i vegen over Vikafjellet for å hindre vinterstenging.