Vil ha signalbygg i Sandviken

Lerøy strekker seg litt lenger. Nå vil de rage 20 etasjer over bakken i Sandviken.