Dette var deres hjem

Minst seks måneder i året, de siste fire årene, har torghandleren Santiago Lebrato bodd i nedbrente Skuteviksboder nr. 13.