Krever høring om Bydrift

Opposisjonen i bystyret krever offentlig høring om problemene ved Bydrift Bergen KF.