Uten beredskap i påskefjellet

For første gang har ikke Odda Røde Kors Hjelpekorps mannskaper å stille med i påskefjellet.