Løvstakken gård

Løvstakken gård ble ryddet i fellesutmarken til Øvre Fyllingen fra 1810. Gården ble delt i 1877.