MC-fører til sykehus

En MC-fører er fraktet til sykehus i ambulanse etter en kollisjon i Steinestøveien.