Færre enn antatt har ADHD

Omkring 2 prosent av alle barn har ADHD, viser tall fra undersøkelsen «Barn i Bergen».