Sjekkar barnehagetilsette

Det er klart kva type E. coli-bakterie toåringen på Eid døde av. No skal også dei tilsette i barnehagen testast.