Feilplassert på Sandviken sykehus

39 pasienter ved Sandviken sykehus er på feil sted. De kunne ha flyttet ut på dagen om kommunen hadde hatt et tilbud til dem.