Sjukehuset oversåg prøver, pasient døde

Legane tok prøver av hjartet då kvinna blei lagt inn, men gløymde å sjå på resultatet. Etter seks dagar som sjukehuspasient døydde kvinna av hjarteinfarkt.