Offensiv fra Seniorsaken

De eldres interesseorganisasjon har opprettet en egen krisetelefon og vil om nødvendig kreve fengsel for omsorgssvikt.