Tror bosset er PCB-kilden

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen tror det gamle bossdeponiet er hovedkilden til PCB-giften i Tveitevatnet.