Gjorde ikke bruk av røntgen-ekspertisen

Hjerteavdelingen har ikke hatt radiografer til å håndtere røntgenutstyret. Sykepleiere uten spesialkompetanse har betjent de farlige apparatene.