Gravplass trugar gard

For mange vanskelegstilte born er Myklestad gård eit kjærkome avbrekk frå skulelokala. No er gardsdrifta truga av kommunale gravplassplanar.