Innesperret i buss

Buss gikk over ende på Fanafjellet.