«Det hvite hus» står i veien for nybygg

Blir «Det hvite hus» vernet, står det nye senteret for barne- og ungdomspsykiatri i fare.