Gir færre demente medisin

På Løvåsen sykehjem gis det mindre psykosemedisin enn ellers i landet. Sykehjemmet går nå i bresjen med et unikt prosjekt som kan føre til redusert medisinering av eldre.