Skriver på PC - lærer å lese

På barneskolen bør PC-en brukes som skriveverktøy. Resten er stort sett sløseri, mener forsker bak skrive- og leseprogram som selv finnene vil importere.