Lusealarm i Hardanger også i år<p/>

Sjøauren i ytre delar av Hardangerfjorden er hardt råka av parasitten lakselus. Like ille som i fjor, seier forskar.