Håver inn på alle «skal bare»-bilistene

På ett år har antall utstedte parkeringsgebyr i Bergen økt med 24 prosent. Færre lovlige plasser og gravearbeider kan være noe av grunnen.