Misbrukte stedatter

43-åringen krenket stedatteren gjentatte ganger i hennes eget hjem.