Brudd i forhandlingene

Heller ikke fylkeslaget ble enige med politiledelsen om nye vaktlister for bergenspolitiet.