Grensemøte på nyåret

Fylkesmann Svein Alsaker har kalla inn til møte om grenseendring mellom Vaksdal og Modalen kommunar 9. januar.