Trafikkulykke ved Lagunen

Tre biler kjørte inn i hverandre like ved rundkjøringen.