Kjemper mot overvåking

Montører i Bergen og Oslo gjør felles front mot trusselen om digitale GPS-styringssystemer på arbeidsplassene. Personvernet på jobben kommer på dagsordenen. LO og NHO vil ha klare regler.