Avdekket evige fangstfeller i sjøen

Råtten fisk, krabbe og sel ble funnet da politiet og Fiskeridirektoratet beslagla flere kilometere med breiflabbgarn vest på Bømlo.