Saktegående fredagskø

En motorstopp ved Hjelles bakeri, og så står det i syv steiner nordover igjen.