Honnør til gruvepionérane

I dag er det hundre år sidan gruvearbeidarane på Litlabø organiserte seg. Jubileet står sentralt i 1.mai-feiringa på Stord.