– SV må heve blikket

SV har sviktet, og «glemt» de urimelige lønnsforskjellene mellom folk som er ansatt i privat sektor og i det offentlige, hevder lederen for Akademikerne.