Trekker sak om bompengesøknad

Fylkestinget i Hordaland har vedtatt å trekke saken om bompengesøknad for Bergensprogrammet.