Brannfolk mister jobben

Ein av ti brannfolk i Bergen mister jobben fordi Helse Bergen overtek ambulansekøyringa. Men dei får tilbod om ny jobb i Helse Bergen.