Flere søker hjelp etter voldtekter

Voldtektsmottaket i Bergen har de siste to årene hatt en formidabel økning.