Fengsel for litauisk brekk

Dei tre litauiske mennene i byrjinga av 20-åra kom til Norge i mamma sin bil og gjennomførte fleire innbrot og biltjuveri på ei og same natt.