Bønder kan bli nekta å sende sauer til fjells

Mattilsynet i Indre Sogn trugar med å forby bønder å sende sauer på fjellbeite til sommaren.