Kontaktet politiet etter trussel

Politiet ble kontaktet midt på natten etter at en sentral person i Helse Førde følte seg truet av en e-post.