Oppreisning: 10.000-50.000

Gjerningsmenn dømmes til å betale erstatning til offeret. Den består av to deler: dekning av utgifter som følge av skaden, og ofte oppreisning for tort og svie.