Fylkesrådmann blir pensjonist

Per Drageset går av som fylkesrådmann i Sogn og Fjordane.