Uværet lager trøbbel i luften

Stormen Narve skapte fredag store problemer for flytrafikken. Widerøe innstilte 110 flyavganger. Også de andre flyselskapene hadde forsinkelser og innstilte fly.